Priser mm. / Priser

Priser

 

Medlemspriser forudsætter minimum 2 års medlemsskab. Medlmeskabet koster pr. husstand 300 kr. for enlige og pensionister 150 kr.
 
Priserne er inklusiv opvarmning. Hvis der efter udlejning er forhold, som kræver ekstra rengøring, vil der blive opkrævet særskilt betaling herfor.
 
Store sal rummer selskaber op til 150 personer og Lille sal op til 40 personer.
 
 
Leje pr. dag for: Medlemspris Uden medlemsskab Rengøring
Hele forsamlingshuset 2.000 kr. 2.500 kr. 600 kr.
Lille sal 900 kr. 1.150 kr. 400 kr.
Opdækning dagen før 500 kr. 500 kr.  
Service pr. kuvert
(middag/kaffe)
10 kr. 10 kr.  
Service pr. kuvert
(kaffe)
5 kr. 5 kr.  
 
Medlemspris forudsætter minimum 2 års medlemsskab. Kan eventuelt forudbetales for de to kommende år.
Jens Poulsen | CVR: Lundoevej 48  | Tlf.: 23620619 | jenspoulsen@fibermail.dk